Care2Life- Klinik for Massageterapi & Alternativ Behandling

Tlf: 93951767 Adresse: Nørregade 18, 6740 Bramming. CVR nr.: 33275250 kontakt@Care2Life.dk

Coaching

Hvad er coaching?

”…at slippe en persons potentiale løs for derved at
maksimere dennes præstation. Det er at hjælpe ham
til at lære, snarere end at lære ham noget”.
(Sir John Whitmore 1997)

Coaching er en reflekterende samtaleproces, der tager udgangspunkt i dig lige nu og din fremtid. Det handler om at hjælpe dig til at finde ud af, hvad du gerne vil, hvad der forhindrer dig i at opnå det og dernæst til at hjælpe dig med at opnå det på en ærlig, effektiv og sjov måde.

Coaching handler om, at du opdager og udnytter dit fulde potentiale, tager ansvar og derigennem bliver den bedste udgave af DIG.

Coaching foregår ofte som individuel samtale men kan også med fordel foregå i mindre eller større grupper. Coaching kan f.eks. anvendes i en større gruppe i en klasse eller en kollegagruppe, hvor man ønsker coaching omkring en fælles problemstilling.

Hvorfor coaching?

De 10 hyppigste årsager til at folk henvender sig til en coach er:
• Et ønske om at forbedre personlige relationer
• Ønsket om personlig udvikling
• Ønske om at bryde med et bestemt mønster
• Et ønske om at forbedre sin økonomi
• Øge egen oplevelse af sundhed og velvære
• Stress
• Opstart og/eller udvikling af egen virksomhed
• Ønske om nye udfordringer
• Et ønske om at skabe udvikling af egen karriere
• Ønsket om spirituel udvikling

Hvor og Hvordan?

Coachingsamtaler kan foregå på forskellige måder, således at det kan passes ind i de flestes dagligdag. Det er muligt at coaching foregår:

  • Ved personlig fremmøde i klinikken
  • Via telefon
  • Via messenger/skype
  • I firma/institution/privat hjem ved gruppecoaching

Etik

  • Coaching er IKKE terapi. Jeg coacher ikke personer med alvorlige mentale lidelser eller personer der samtidig er i en anden terapeutisk behandling.
  • Jeg har naturligvis tavshedspligt og respekterer altid fortroligheden i mine klienters oplysninger
  • Jeg vil altid behandle dig og de informationer, som du betror mig, med værdighed og respekt.