Care2Life- Klinik for Massageterapi & Alternativ Behandling

Adresse: Møllevænget 4, Hunderup, 6740 Bramming. CVR nr.: 33275250 kontakt@Care2Life.dk

Coaching

”…at slippe en persons potentiale løs for derved at
maksimere dennes præstation. Det er at hjælpe ham
til at lære, snarere end at lære ham noget”.
(Sir John Whitmore 1997)

Coaching er en reflekterende samtaleproces, der tager udgangspunkt i dig – lige nu og fremover. Igennem samtale og refleksion får du hjælp til at se din hverdag fra nye perspektiver og derved få øje på de muligheder der ligger lige foran dig.

Det handler om at hjælpe dig til at finde ud af, hvad du gerne vil, hvad der forhindrer dig i at opnå det og dernæst til at hjælpe dig med at opnå det på en ærlig, effektiv og sjov måde.

Coaching handler om, at du opdager og udnytter dit fulde potentiale, tager ansvar og derigennem bliver den bedste udgave af DIG.

Coaching foregår ofte som individuel samtale men kan også med fordel foregå i mindre eller større grupper. Coaching kan f.eks. anvendes i en større gruppe i en klasse eller en kollegagruppe, hvor man ønsker coaching omkring en fælles problemstilling.

Hvorfor coaching?

De 10 hyppigste årsager til at folk henvender sig til en coach er:
• Et ønske om at forbedre personlige relationer
• Ønsket om personlig udvikling
• Ønske om at bryde med et bestemt mønster
• Et ønske om at forbedre sin økonomi
• Øge egen oplevelse af sundhed og velvære
• Stress
• Opstart og/eller udvikling af egen virksomhed
• Ønske om nye udfordringer
• Et ønske om at skabe udvikling af egen karriere
• Ønsket om spirituel udvikling

Efter mange års erfaring som jordemoder og arbejdet med graviditet, fødsel og den nye familie, er det helt naturligt, at jeg har et særligt engagement i emner indenfor mit fagområde. Jeg har gennem tiden tillært mig meget nyttig viden gennem diverse kurser og sammen med min erfaring har det skabt en solid bund for mit faglige virke. Derudover har jeg igennem årene også fået helt personlige erfaringer med fertilitetsbehandling og adoption, hvorfor jeg heller ikke kan se mig fri for, at finde stor interesse i disse problemstillinger. Derfor tilbyder jeg – udover ovenstående områder – også coaching indenfor emner som:

– Ufrivillig barnløshed
– Fertilitetsbehandling
– Adoption – særligt processen omkring adoption og det at tackle ventetiden.
– Graviditet
– Fødselsangst
– Mental styrke til fødslen
– Far – tanker omkring at blive far samt reaktioner efter du er blevet far.

Hvor og Hvordan?

Coachingsamtaler kan foregå på forskellige måder, således at det kan passes ind i de flestes dagligdag. Det er muligt at coaching foregår:

  • Ved personlig fremmøde i klinikken
  • Via telefon
  • Via messenger/skype
  • I firma/institution/privat hjem ved gruppecoaching

Etik

  • Coaching er IKKE terapi. Jeg coacher ikke personer med alvorlige mentale lidelser eller personer der samtidig er i en anden terapeutisk behandling.
  • Jeg har naturligvis tavshedspligt og respekterer altid fortroligheden i mine klienters oplysninger
  • Jeg vil altid behandle dig og de informationer, som du betror mig, med værdighed og respekt.